Sunday, 16 July 2017

Tagging EKSA INTURA

Memandangkan konsep keseragaman untuk setiap zon telah dipersetujui untuk digunapakai oleh Jawatankuasa Pelaksana EKSA INTURA, tagging untuk setiap unit perlulah seragam dan tiada perbezaan mengikut colour coding seperti sebelum ini.

Contoh tagging boleh dimuat turun dan dicetak untuk kegunaan zon masing-masing.

Tagging akan dikemaskini dari masa ke semasa untuk kegunaan setiap zon.


No comments:

Post a Comment