Monday, 25 July 2016

Amalan Hijau

Aspek Amalan Hijau di pejabat turut ditekankan di dalam EKSA di mana agensi perlu melaksanakan program seperti kitar semula dan meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga ke arah penjimatan sumber. 

Aktiviti Amalan Hijau diharap dapat diterapkan kepada keseluruhan warga INTURA ke arah penggunaan sumber secara optimum.

Berikut disertakan sebahagian maklumat yang diekstrak dari Surat Pekeliling Am Bilangan 2 tahun 2014 untuk makluman dan amalan bersama.


sila klik imej untuk paparan sebenar

sila klik imej untuk paparan sebenar

sila klik imej untuk paparan sebenar

sila klik imej untuk paparan sebenar

sila klik imej untuk paparan sebenarNo comments:

Post a Comment